รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Total Citations : 27
Total Publications : 115
Journal Name : Walailak Journal of Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Siriporn Somboonboorana
ชื่อย่อของวารสาร : Walailak J. Soc. Sci.
Abbreviation Name: Walailak J. Soc. Sci.
ISSN : 1905-8241
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute of Research and Innovation, Walailak University 222 Thaiburi Thasala District Nakhon si Thammarat, Thailand. 80161
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Institute of Research and Innovation, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ssirip@gmail.com, socjourn.wjss@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/wjss
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
2
1
1
0
2
2
4
0
0
Publication
6
8
12
14
9
6
11
13
16
0
Citation / Publication
0.5
0.25
0.08
0.07
0
0.33
0.18
0.31
0
0