รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Total Citations : 107
Total Publications : 257
Journal Name : Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-2055
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsocswu@gmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
3
21
19
26
6
18
2
2
0
Publication
15
17
33
25
25
22
27
24
13
0
Citation / Publication
0.13
0.18
0.64
0.76
1.04
0.27
0.67
0.08
0.15
0