รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Journal Name : Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-8694
E-ISSN : 3027-8708
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsocswu@gmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-2055, 2730-275X