รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
Total Citations : 19
Total Publications : 144
Journal Name : Journal for Social Sciences Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
ชื่อย่อของวารสาร : ว.สังคมศาสตร์วิจัย
Abbreviation Name: JSSR
ISSN : 2228-8287
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิจัย สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : gradnpru@hotmail.com
Website : http://dept.npru.ac.th/jssr/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
3
3
4
3
2
0
1
2
0
Publication
0
0
0
18
18
18
20
38
32
0
Citation / Publication
0
0
0
0.22
0.17
0.11
0
0.03
0.06
0