รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ASEAN Engineering Journal Part B
ชื่อบรรณาธิการ : Luis Razon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-7694
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : JICA Project Office for AUN/SEED-Net Room 109-110, Building 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand 10330
เจ้าของ : JICA Project AUN/SEED-Net
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : luis.razon@dlsu.edu.ph, journal@aun-seed.net
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2586-9159, ASEAN Engineering Journal (2017 - present)