รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of People and Society in Local Culture
ชื่อบรรณาธิการ : Wasana Keawla
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2228-8899
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Journal of People and Society in Local Culture 186 Surin-Prasat hightway, Muang District, Surin Province, Thailand 32000
เจ้าของ : Surindra Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : wasana.k3@hotmail.com, wasana.wasanak3@gmail.com
Website : http://jpsl.srru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :