รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 2
Total Publications : 67
Journal Name : Journal of People and Society in Local Culture
ชื่อบรรณาธิการ : Wasana Keawla
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2228-8899
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Journal of People and Society in Local Culture 186 Surin-Prasat hightway, Muang District, Surin Province, Thailand 32000
เจ้าของ : Surindra Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : wasana.k3@hotmail.com, wasana.wasanak3@gmail.com
Website : http://jpsl.srru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Publication
9
14
12
6
10
8
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.2
0
0
0
0
0