รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
Total Citations : 201
Total Publications : 134
Journal Name : Journal of Wildlife in Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-396X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Forestry, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : prateep.du@ku.ac.th
Website : https://kukr.lib.ku.ac.th/journal/JWT/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
20
16
6
6
2
2
1
1
0
0
Publication
9
6
10
15
18
8
10
6
0
0
Citation / Publication
2.22
2.67
0.6
0.4
0.11
0.25
0.1
0.17
0
0