รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขศาสตร์
Total Citations : 1013
Total Publications : 614
Journal Name : Journal of Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Chanin Chareonkul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Public Health
ISSN : 0125-1678
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เจ้าของ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : phjournal@mahidol.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN: 2697-584X, E-ISSN: 2697-5866, วารสารสาธารณสุขศาสตร์ | Thai Journal of Public Health (Vol.49 No.3 2019 - present).

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
160
156
78
38
94
55
21
9
0
0
Publication
28
25
26
24
28
28
27
35
0
0
Citation / Publication
5.71
6.24
3
1.58
3.36
1.96
0.78
0.26
0
0