รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาระคาม
Total Citations : 18
Total Publications : 72
Journal Name : Sarakham Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ
ชื่อย่อของวารสาร : สาระคาม
Abbreviation Name: skmsu
ISSN : 1906-893X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sombat_msu@hotmail.com
Website : http://www.journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal&journal_id=3
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
3
0
6
2
2
2
1
0
Publication
0
0
0
12
13
15
16
16
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.46
0.13
0.13
0.13
0
0