รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
Journal Name : Journal of Graduate Volunteer Centre
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-3690
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : psdsjournal.tu@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2630-0680