รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
Journal Name : Journal of Graduate Volunteer Centre
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-3690
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : psdsjournal.tu@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2630-0680, วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.1 No.1 2018) เป็นต้นไป