รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Total Citations : 10
Total Publications : 48
Journal Name : Chiang Mai University Library Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-2602
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Chiang Mai University Library
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email :
Website : http://computersect.lib.cmu.ac.th/ojs/index.php/CMULJournal/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0.13
0
0
0
0
0
0
0