รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
Total Citations : 57
Total Publications : 463
Journal Name : AEE-T Journal of Environmental Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์
ชื่อย่อของวารสาร : สสศท
Abbreviation Name: AEE-T
ISSN : 1906-8557
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย 188 หมู่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เจ้าของ : สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย / The Association for Environmental Education of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aeet2552@gmail.com, niphon_msu@hotmail.com
Website : http://www.aeet.or.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
5
0
8
2
28
0
0
0
0
Publication
47
34
71
144
48
60
28
0
0
0
Citation / Publication
0.17
0.15
0
0.06
0.04
0.47
0
0
0
0