รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 14
Total Publications : 63
Journal Name : Journal of Physiological and Biomedical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Wattana B. Watanapa, MD, PhD
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Physiol Biomed Sci
ISSN : 0857-5754
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : JPBS, Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok-Noi, Bangkok 10700, Thailand
เจ้าของ : The Physiological Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Wattanaw@gmail.com, editor@j-pbs.org, editor.jpbs.org@gmail.com
Website : http://www.j-pbs.org/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Medicine
หมายเหตุ : Formerly known as: Thai Journal of Physiological Sciences.

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
2
2
1
0
0
0
1
0
0
Publication
11
5
6
7
3
3
8
4
0
0
Citation / Publication
0.45
0.4
0.33
0.14
0
0
0
0.25
0
0