รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
Journal Name : Environmental Health Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-0965
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คุณมาลินี จุลวัจนะ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
เจ้าของ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website : http://env.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=79
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์