รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
Total Citations : 69
Total Publications : 171
Journal Name : Environmental Health Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-0965
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คุณมาลินี จุลวัจนะ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
เจ้าของ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website : http://env.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=79
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
4
1
5
4
7
0
0
0
0
Publication
6
25
25
29
23
17
0
0
0
0
Citation / Publication
0.17
0.16
0.04
0.17
0.17
0.41
0
0
0
0