รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Total Citations : 35
Total Publications : 164
Journal Name : AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NUR_FTU
ISSN : 1905-7520
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / Graduate School, Fatoni University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : fariddoloh@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.8 No.14 2013) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา | AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, YALA ISLAMIC UNIVERSITY

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  8
  4
  3
  2
  3
  1
  1
  1
  1
  0
  Publication
  0
  0
  27
  27
  26
  25
  29
  30
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0.11
  0.07
  0.12
  0.04
  0.03
  0.03
  0
  0