รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
Journal Name : The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.จิตรา ไวคกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-4987
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย / Parasitology and Tropical Medicine Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tmwrj@mahidol.ac.th
Website : http://www.ptat.org/th/journal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป