รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
Total Citations : 431
Total Publications : 146
Journal Name : The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.จิตรา ไวคกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-4987
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย / Parasitology and Tropical Medicine Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tmwrj@mahidol.ac.th
Website : http://www.ptat.org/th/journal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
9
4
1
0
0
0
0
0
0
Publication
9
11
13
8
5
2
5
3
0
0
Citation / Publication
0.56
0.82
0.31
0.13
0
0
0
0
0
0