รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
Journal Name : ASEAN Journal of Open and Distance Learning
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Widad Othman (OUM), Assoc. Prof. Dr.Sarisak Soontornchai (STOU)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJODL
ISSN : 2232-0814
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Open University Malaysia Menara OUM, Block C, Kelana Centre Point, Jalan SS7/19, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • เจ้าของ : Open University Malaysia
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : ajodl@oum.edu.my; distance.stou@gmail.com
  Website : https://ajodl.oum.edu.my/
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
  หมายเหตุ :