รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
Journal Name : ASEAN Journal of Open and Distance Learning
ชื่อบรรณาธิการ : 1. Professor Dr Widad Othman (OUM) 2. Associate Professor Dr Sarisak Soontornchai (STOU)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJODL
ISSN : 2232-0814
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 1. Open University Malaysia Menara OUM, Block C, Kelana Centre Point, Jalan SS7/19, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เจ้าของ : Open University Malaysia
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ajodl@oum.edu.my; distance.stou@gmail.com
Website : https://ajodl.oum.edu.my/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : The ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) is an outcome of a collaborative effort among 3 universities: Open University Malaysia (OUM), Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) and University of the Philippines Open University (UPOU).