รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.-Ing. Nipon Ketjoy
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Renew. Energy Smart Grid Technol.
ISSN : 2586-8764
E-ISSN : 2630-0036
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The School of Renewable Energy and Smart Grid Technology (SGtech), Naresuan University, Thapo sub-district, Muang district, Phitsanulok 65000
เจ้าของ : School of Renewable Energy Technology, (SERT)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rast@nu.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RAST
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-7172
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.1 (2018)