รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรพระวรุณ
Total Citations : 53
Total Publications : 210
Journal Name : Prawarun Agricultural Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Rapassa Chantasri
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Prawarun Agr. J.
ISSN : 1685-8379
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Agricultural Techology, Rajabhat Maha sarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prawarun.j@rmu.ac.th
Website : http://paj.rmu.ac.th/jn/home/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
8
8
13
3
7
4
1
0
Publication
19
20
22
20
18
29
31
25
0
0
Citation / Publication
0.05
0
0.36
0.4
0.72
0.1
0.23
0.16
0
0