รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษมบัณฑิต
Total Citations : 163
Total Publications : 418
Journal Name : KASEM BUNDIT JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Nathabhol Khanthachai, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JKBU
ISSN : 1513-5667
E-ISSN : 2672-9954
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1961 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@kbu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
6
18
35
20
27
15
20
6
0
Publication
16
16
18
16
21
33
36
108
56
13
Citation / Publication
0.25
0.38
1
2.19
0.95
0.82
0.42
0.19
0.11
0