รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษมบัณฑิต
Journal Name : KASEM BUNDIT JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Nathabhol Khanthachai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JKBU
ISSN : 3027-6713
E-ISSN : 2672-9954
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1961 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@kbu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1513-5667