รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
Total Citations : 564
Total Publications : 268
Journal Name : The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SCNJ
ISSN : 2408-1051
E-ISSN : 2651-2270
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เจ้าของ : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sc.net.journal@gmail.com, jock2667@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
0
1
36
82
167
176
68
24
3
Publication
0
0
0
10
23
46
87
68
34
0
Citation / Publication
0
0
0
3.6
3.57
3.63
2.02
1
0.71
0