รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเซนต์จอห์น
Total Citations : 51
Total Publications : 290
Journal Name : Saint Johns Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธำรง รัตนภรานุเดช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-9432
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถนนวิภาดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กทม. 10900
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / Saint Johns University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ca001085@stjohn.ac.th
Website : https://www.sju.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
8
5
1
6
2
1
0
0
0
Publication
11
11
24
24
33
35
31
38
0
0
Citation / Publication
0.09
0.73
0.21
0.04
0.18
0.06
0.03
0
0
0