รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเซนต์จอห์น
Journal Name : Saint Johns Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อาทิตยา จารุจินดา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-9432
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถนนวิภาดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กทม. 10900
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / Saint Johns University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ca001085@stjohn.ac.th
Website : https://sju.ac.th/Web_news/magazine
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :