รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคนิคการแพทย์
Total Citations : 310
Total Publications : 493
Journal Name : Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Somchai Viriyayudhakorn
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Med Tech Assoc Thailand
ISSN : 0125-2682
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เจ้าของ : สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย / The Association of Medical Technologists of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jmt.amtt2016@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmt-amtt/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
11
15
6
6
1
0
0
0
0
Publication
40
32
28
25
22
28
23
37
0
0
Citation / Publication
0.18
0.34
0.54
0.24
0.27
0.04
0
0
0
0