รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคนิคการแพทย์
Journal Name : Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Somchai Viriyayudhakorn
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Med Tech Assoc Thailand
ISSN : 0125-2682
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เจ้าของ : สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย / The Association of Medical Technologists of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jmt.amtt2016@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmt-amtt
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology / Health Professions
หมายเหตุ :