รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 4
Total Publications : 83
Journal Name : Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Res. Appl. Mech. Eng.
ISSN : 2229-2152
E-ISSN : 2697-424X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
เจ้าของ : Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kpongjet@gmail.com, kppongje@kmitl.ac.th, jrame.tsme@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jrame
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
Publication
0
0
12
13
9
20
10
11
8
0
Citation / Publication
0
0
0
0.08
0.11
0.05
0
0.09
0
0