รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
Total Citations : 165
Total Publications : 278
Journal Name : Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Bull Chiang Mai Assoc Med Sci
ISSN : 0125-5347
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 110 Inthawaroros Road, Suthep, Muang, Chiang Mai, Thailand
เจ้าของ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : editorbcams@cmu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2539-6056, Journal of Associated Medical Sciences (Vol.50 No.1 2017 - present).

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
11
8
6
3
21
1
0
0
0
Publication
20
22
19
21
23
36
0
0
0
0
Citation / Publication
0.4
0.5
0.42
0.29
0.13
0.58
0
0
0
0