รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
Journal Name : Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Bull Chiang Mai Assoc Med Sci
ISSN : 0125-5347
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 110 Inthawaroros Road, Suthep, Muang, Chiang Mai
เจ้าของ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : editorbcams@cmu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2539-6056