รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
Total Citations : 243
Total Publications : 332
Journal Name : Journal of Southern Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Nitsri Sangduen
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.SCT
ISSN : 1906-0807
E-ISSN : 2539-7281
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เจ้าของ : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ / Southern College of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.sct@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
10
56
44
33
47
14
17
11
0
Publication
13
15
26
23
31
37
48
50
49
20
Citation / Publication
0.15
0.67
2.15
1.91
1.06
1.27
0.29
0.34
0.22
0