รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
Total Citations : 164
Total Publications : 130
Journal Name : Suranaree Journal of Social Science
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Sirapat Boonkrong, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Suranaree J. Sci. Technol.
ISSN : 1905-9329
E-ISSN : 2651-088X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Suranaree Journal of Science and Technology OfficeSuranaree University of Technology111 University Avenue, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
เจ้าของ : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@g.sut.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/sjss
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
34
18
20
17
14
2
3
0
0
Publication
13
14
14
15
13
17
16
14
0
0
Citation / Publication
0.31
2.43
1.29
1.33
1.31
0.82
0.13
0.21
0
0