รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Science, Technology, and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-6600
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศาสตราจารย์สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@buu.ac.th
Website : https://ojs.lib.buu.ac.th/index.php/huso
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :