รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 21
Total Publications : 132
Journal Name : Journal of Science, Technology, and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-6600
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศาสตราจารย์สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@buu.ac.th
Website : http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/huso
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Publication
13
15
15
7
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.31
0.07
0
0.14
0
0
0
0
0
0