รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชวิทยา
Total Citations : 75
Total Publications : 274
Journal Name : Thai Journal of Pharmacology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Pharmacol
ISSN : 0125-3832
E-ISSN : 2697-3928
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย / The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thaijpharmacol@nu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJP
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
2
0
0
3
0
0
0
0
0
Publication
53
38
4
10
9
7
8
7
0
0
Citation / Publication
0.04
0.05
0
0
0.33
0
0
0
0
0