รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชวิทยา
Journal Name : Thai Journal of Pharmacology
ชื่อบรรณาธิการ : Professor Dr.Kesara Na-Bangchang
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Pharmacol
ISSN :
E-ISSN : 2697-3928
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University (Rangsit Center) 99 Moo 18, Paholyothin Road, Klongnung, Klongluang, Pathumthani 12120
เจ้าของ : สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย / The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thaijpharmacol@nu.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JBAP
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2774-0854
  • Formerly known as: ISSN : 0125-3832
  • An online-only Journal