รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
Total Citations : 362
Total Publications : 547
Journal Name : Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Denpong Patanasethanont
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Isan J Pharm Sci, IJPS
ISSN : 1905-0852
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Mahasarakham University, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ijps_thailand@yahoo.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJPS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
36
32
61
61
22
28
9
4
4
0
Publication
24
20
27
59
67
26
97
47
44
0
Citation / Publication
1.5
1.6
2.26
1.03
0.33
1.08
0.09
0.09
0.09
0