รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเมืองโบราณ
Total Citations : 411
Total Publications : 866
Journal Name : Muang Boran Journal
ชื่อบรรณาธิการ : สุดารา สุจฉายา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-426X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) 397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : mboran@bkk2.loxinfo.co.th
Website : http://www.muangboranjournal.com/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
7
9
1
3
1
1
0
0
0
Publication
69
70
67
57
56
50
54
0
0
0
Citation / Publication
0.09
0.1
0.13
0.02
0.05
0.02
0.02
0
0
0