รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Total Citations : 65
Total Publications : 97
Journal Name : Chulalongkorn Journal of Economics
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-8397
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Economics, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2286-8984, E-ISSN : 2465-5120, SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS (Vol. 1 No. 1 2013 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0