รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Total Citations : 50
Total Publications : 202
Journal Name : Kasetsart University Journal of Economics
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-9291
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Economics, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี :
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2586-9124, E-ISSN : 2586-9132, วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ | Applied Economics Journal (Vol.17 No.1 2010 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0