รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Total Citations : 49
Total Publications : 215
Journal Name : Journal of Economics Chiang Mai University
ชื่อบรรณาธิการ : Jirakom Sirisrisakulchai, Ph.D., Asst.Prof.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CMUJE
ISSN : 0859-8479
E-ISSN : 2651-0979
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Economics, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.econcmu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmje, www.econ.cmu.ac.th/econmag/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
9
2
3
1
2
0
0
0
0
Publication
13
11
9
10
8
10
10
15
0
0
Citation / Publication
0.15
0.82
0.22
0.3
0.13
0.2
0
0
0
0