รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Supply Chain Management Research and Practice
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Piyawan Puttibarncharoensri
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSCM
ISSN : 1905-9566
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซ. รามคำแหง 24 หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : Assumption university of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : piyawanptt@gmail.com
Website : https://jscm.au.edu/index.php/jscm
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :