รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 4
Total Publications : 101
Journal Name : Journal of Supply Chain Management Research and Practice
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Piyawan Puttibarncharoensri
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSCM
ISSN : 1905-9566
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซ. รามคำแหง 24 หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : Assumption university of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : piyawanptt@gmail.com
Website : https://jscm.au.edu/index.php/jscm
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Publication
7
8
7
12
10
9
9
10
0
0
Citation / Publication
0
0
0.14
0
0.1
0
0
0
0
0