รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
Total Citations : 306
Total Publications : 268
Journal Name : Thammasat Economic Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-3008
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Economics, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : archanun@econ.tu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2630-0931, E-ISSN : 2651-0529, Thailand and The World Economy (Vol.36 No.2 2018 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
10
5
1
7
6
1
4
0
0
0
Publication
16
15
14
9
9
9
9
3
0
0
Citation / Publication
0.63
0.33
0.07
0.78
0.67
0.11
0.44
0
0
0