รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Total Citations : 96
Total Publications : 101
Journal Name : Applied Economics Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Rewat Thamma-Apiroam, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AEJ
ISSN : 2586-9124
E-ISSN : 2586-9132
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Economics, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 0863582738,66 25615037 ต่อ 11-13, 18
Email : aej.journal@gmail.com
Website : www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : Start using this print ISSN and journal name since Vol.17 No.1 2010.

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
3
5
11
4
1
1
0
0
0
Publication
10
10
14
11
9
9
8
13
5
0
Citation / Publication
0.7
0.3
0.36
1
0.44
0.11
0.13
0
0
0