รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ
Total Citations : 61
Total Publications : 77
Journal Name : Journal of Economics and Management Strategy
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEMS
ISSN : 2350-9864
E-ISSN : 2586-9744
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / Faculty of Economics at Sriracha​, Kasetsart University, Sriracha Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jemseconsrc@gmail.com
Website : http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
18
8
5
3
5
0
0
Publication
0
0
0
0
0
18
13
14
20
12
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.28
0.23
0.36
0
0