รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา
Total Citations : 1
Total Publications : 39
Journal Name : Journal of East Asian and ASEAN Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.นิมิต อังก์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-378X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 102400982527347
เจ้าของ : ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : eascram@gmail.com
Website : http://www.easc.ru.ac.th/2018/index.php/journal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.17 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก Journal of East Asian Studies Center

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  16
  15
  8
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0