รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารแพทย์เขต 4-5
Total Citations : 55
Total Publications : 222
Journal Name : Region 4-5 Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.สุนัย จันทร์ฉาย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Reg 4-5 Med J
ISSN : 0125-7323
E-ISSN : 2697-4819
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานห้องสมุด โรงพยาบาลนครปฐม 196 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เจ้าของ : ชมรมแพทย์เขต 4-5
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sunijanc@me.com, nkphosp@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/reg45/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
3
4
2
8
9
11
2
2
0
Publication
0
43
25
26
28
29
32
32
7
0
Citation / Publication
0
0.07
0.16
0.08
0.29
0.31
0.34
0.06
0.29
0