รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 25
Total Publications : 170
Journal Name : Journal of Sustainable Energy and Environment
ชื่อบรรณาธิการ : Surapong Chirarattananon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-4918
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Mongkuts University of Technology Thonburi, Thailand
เจ้าของ : The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jsee@jgsee.kmutt.ac.th
Website : http://www.jseejournal.com/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
4
1
0
0
0
0
0
1
0
0
Publication
25
20
8
15
0
0
0
16
16
0
Citation / Publication
0.16
0.05
0
0
0
0
0
0.06
0
0