รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
Total Citations : 4
Total Publications : 31
Journal Name : Journal of Disease and Health Risk DPC. 3
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สำราญ สิริภคมงคล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JDPC3
ISSN : 1905-825X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 เลขที่ 516/66 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ / Office of Disease Prevention and Control 3
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : siriphakha@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JDPC3/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Publication
0
0
0
0
0
0
16
15
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.06
0.07
0
0