รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรงพยาบาลชลบุรี
Total Citations : 100
Total Publications : 266
Journal Name : Chonburi Hospital Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CHJ
ISSN : 0125-6882
E-ISSN : 2673-0081
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
เจ้าของ : โรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : dr.tomfs@cpird.in.th
Website : https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/CHJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
7
10
5
2
3
7
2
0
0
Publication
23
31
30
25
31
33
36
7
0
0
Citation / Publication
0
0.23
0.33
0.2
0.06
0.09
0.19
0.29
0
0