รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
Total Citations : 100
Total Publications : 436
Journal Name : Mahasarakham Hospital Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.ธนิน ฐิติพรรณกุล
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
Abbreviation Name: Mahasarakham Hospital Journal
ISSN : 1686-4417
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ห้องสมุด (วารสารวิชาการ) โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เจ้าของ : โรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : mskh5065@hotmail.com
Website : https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/MHJ/issue/archive
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
11
12
5
7
23
8
9
3
2
0
Publication
34
31
43
74
49
34
27
61
52
0
Citation / Publication
0.32
0.39
0.12
0.09
0.47
0.24
0.33
0.05
0.04
0