รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
Total Citations : 54
Total Publications : 42
Journal Name : Journal of Srithanya Hospital
ชื่อบรรณาธิการ : พญ.ทัดกมล พรหมมา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-6101
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : โรงพยาบาลศรีธัญญา / Srithanya Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : tatkamonp@yahoo.com
Website : https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JSH
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
5
1
1
0
0
0
0
0
0
Publication
5
6
5
4
4
4
0
0
0
0
Citation / Publication
0.8
0.83
0.2
0.25
0
0
0
0
0
0