รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
Total Citations : 92
Total Publications : 453
Journal Name : Journal of Sakon Nakhon Hospital
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.ศิรยุสม์ วรามิตร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SKHJ
ISSN : 0859-7251
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลสกลนคร เลขที่ 1041 ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
เจ้าของ : โรงพยาบาลสกลนคร / Sakon Nakhon Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : skhjournal@gmail.com
Website : https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JSNH/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
10
9
12
14
7
3
4
1
0
Publication
23
29
32
54
65
72
51
47
12
0
Citation / Publication
0.3
0.34
0.28
0.22
0.22
0.1
0.06
0.09
0.08
0