รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
Total Citations : 30
Total Publications : 129
Journal Name : Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCP
ISSN : 1686-8579
E-ISSN : 2673-0464
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เจ้าของ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Charoenkrung Pracharak Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pppp.rmckp@gmail.com , mdping143@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JCP/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
3
2
2
1
1
2
0
0
Publication
15
11
14
13
13
13
13
13
13
0
Citation / Publication
0
0.18
0.21
0.15
0.15
0.08
0.08
0.15
0
0