รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
Total Citations : 133
Total Publications : 691
Journal Name : Journal of Metals, Materials and Minerals
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Yuttanant Boonyongmaneerat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMMM
ISSN : 0857-6149
E-ISSN : 2630-0508
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ.จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Metallurgy and Materials Science Research Institute, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : yuttanant.b@chula.ac.th
Website : https://ojs.materialsconnex.com/index.php/jmmm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
4
2
1
3
1
6
11
7
0
0
Publication
32
23
17
16
8
18
34
55
59
0
Citation / Publication
0.13
0.09
0.06
0.19
0.13
0.33
0.32
0.13
0
0