รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
Journal Name : Journal of Metals, Materials and Minerals
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Yuttanant Boonyongmaneerat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMMM
ISSN : 0857-6149
E-ISSN : 2630-0508
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ.จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Metallurgy and Materials Science Research Institute, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : yuttanant.b@chula.ac.th
Website : https://ojs.materialsconnex.com/index.php/jmmm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :