รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication
ชื่อบรรณาธิการ : บุษกร บิณฑสันต์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-9184
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Asian Research Center for Religion and Social Communication ,Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University, Ladprao, Bangkok, Thailand 10900
เจ้าของ : Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : arc@stjohn.ac.th
Website : https://www.asianresearchcenter.org/arc-journal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :