รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
Total Citations : 690
Total Publications : 458
Journal Name : Journal of the Dental Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : ทพ.ดร. เอกมน มหาโภคา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Dent Assoc Thai
ISSN : 0045-9917
E-ISSN : 2408-1434
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 71 ซอยลาดพร้าว 95 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jdat.editor@gmail.com
Website : http://www.jdat.org/dentaljournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
7
5
10
6
3
1
0
0
0
Publication
30
17
18
19
24
26
31
43
9
0
Citation / Publication
0.2
0.41
0.28
0.53
0.25
0.12
0.03
0
0
0