รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 115
Total Publications : 243
Journal Name : Khon Kaen University Dental Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr.Uthaiwan Arayatrakoollikit
ชื่อย่อของวารสาร : ว ทันตะ ขอนแก่น
Abbreviation Name: Khon Kaen Dent J
ISSN : 0859-9254
E-ISSN : 2730-1699
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Dentistry, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : uthara@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/KDJ/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
6
3
4
6
1
1
1
0
0
Publication
11
13
17
13
15
16
14
18
9
0
Citation / Publication
0.18
0.46
0.18
0.31
0.4
0.06
0.07
0.06
0
0